Din udfordring

Som leder står du overfor mangfoldige udfordringer dagligt. Nedenfor ser du nogle af de spørgsmål, jeg bl.a. arbejder med.

Kommer du fra en specialistrolle til en lederrolle? Så er udfordringen formodentlig at udvikle nye spidskompetencer for at høste den anerkendelse, du kender fra din tidligere succes. Med executive coaching kan du opleve et succesfuldt skifte mellem de to roller. Du bliver bedre til at ”tænke ledelse” og bliver mere bevidst om, hvordan det du gør, virker. Du får konkrete ledelsesværktøjer og vi får dem til at virke i din dagligdag.

Der holdes mange kurser og investeres mængder i efteruddannelse og udvikling af virksomhedens ledere. Med hvilken effekt? Et kursus kan inspirere og give nyt udsyn for lederen, men sjældent skaber det vedvarende forandring eller ændret ledelsespraksis. For at skabe en vedvarende effekt skal der være en direkte sammenhæng mellem de overordnede mål i din organisation og det udviklingsprogram, som du sender dine ledere på. Og så skal organisationen aktivt anvende de nye kompetencer, så investeringen ikke ender efter afsluttet forløb. Det kræver at du er parat til at arbejde med ledelsesudvikling som mere end et afgrænset kursusforløb.

Vi arbejder med en vigtig afklaringsfase inden tilrettelæggelsen af et kompetenceudviklingsforløb. På den måde bliver sammenhængen til forretningens mål et centralt omdrejningspunkt ligesom vi tager højde for den vitale opfølgningsdel, som typisk vil ske gennem executive coaching.

Læs om executive coaching her

Når du leder, bruger du dig selv og dine værdier og overbevisninger om, hvordan du skaber de bedste resultater.

Oplever du som leder, at du gør ’alt’, men ikke når de resultater, du gerne vil? Mangler du opbakning i din ledergruppe eller direktion? Agerer dine medarbejderne anderledes, end du forventer? Eller mangler strategien forankring og resultaterne udebliver?

Tag fat på din lederudvikling med executive coaching. Og bliv bedre til at lede og skabe resultater. I en udfordrende dialog udforsker vi dine værdier og din adfærd for at du kan skabe større indsigt og dermed bedre resultater og blive en stærkere og mere autentisk leder.

At samle et team eller en organisation sker ikke af sig selv. Når der sker ændringer i teamets eller organisationens sammensætning eller der sættes nye mål og formuleres nye krav, så skal der gøres en aktiv ledelsesindsats for at sikre at alle er med. Målene skal være klare. Vejen skal vises. Det modsatte skaber grobund for konflikt og demotiverede medarbejdere eller ledere.

Vi arbejder med en kombination af team,- og organisationsudvikling og executive coaching som en solid vej for videreudvikling af organisationen med færre konflikter og større arbejdsglæde. I processen bliver mål, midler og retning sagt højt, og vi stiller krav om medansvar og involvering. I skaber et nyt og fælles sprog for, hvordan I vil lykkes og sammen skabe de bedste veje for organisationen.

Søvnløshed? Hjertebanken? Svimmelhed? Humørsvingninger? Nedsat præstation? Mange ledere og medarbejdere er under et massivt pres. De skal håndtere øgede krav, arbejde hurtigere, agere i stigende kompleksitet og forandring. Mange dygtige, slidsomme og pligtopfyldende ledere og medarbejdere mærker stress og mister overblik, produktivitet og arbejdsglæde. 35.000 danskere melder sig hver dag syge pga. stress.

Stress kan være mange ting – fra hverdagsstress til overbelastning og i yderste konsekvens kollaps. I stressrådgivning har vi som mål at bringe chef eller medarbejder tilbage i balance, i kontakt med sig selv og tage højde for, at forskellige niveauer af stress skal håndteres forskelligt.

Læs om stress her