Konflikthåndtering

Er du, dine medarbejdere eller ledelseskolleger kørt fast i en konflikt? Så kan konflikthåndtering bringes i spil som et redskab til at komme videre og finde fælles vej. Måske er der tale om en konflikt, som har stået på i længere tid, og som går ud over stemning, produktivitet og beslutningsgange. Måske er konflikten opstået pludseligt, og situationen er gået i hårknude. Fælles for begge situationer er, at de kan løses med konflikthåndtering, hvor der skabes udgangspunkt for dialog ved at afdække begge parters overbevisninger og fortælling.

Vejen til løsningen går gennem et balanceret syn på det, der opleves som ”årsag” til problemet, og det, der skal bringe parterne videre sammen. En mægling kan, afhængig af problemstillingens omfang og dybde, tage fra få timer til flere møder og procesdage, hvor der arbejdes mod det fælles mål: at skabe et nyt udgangspunkt for dialog og samarbejde.

Hvis der er tale om konflikter i en større gruppe, bringes team,- og organisationsudvikling i spil.

RELATEREDE YDELSER

EXECUTIVE COACHING

Hvordan håndterer du dilemmaet mellem at være strategisk og nærværende overfor dine medarbejdere?

læs mere

TEAM- OG ORGANISATION

En organisation er en lærende og udviklende enhed, der ved ekstern bistand kan øge egen kraft til at accelerere problemløsning.

læs mere

STRESS

Stress er udtryk for en længere periode med overbelastning.

læs mere

LEDERGRUPPERS STRESSHÅNDTERING

Ledergrupper kan ved fælles hjælp lære at udvikle sig ift. håndtering af stress i organisationen. Til gavn for gruppen, medarbejderne og resultaterne

læs mere