Vores Samarbejde

Organisationsudvikling

– Med afsæt i design af de rette udviklingsprocesser

I alle typer af samarbejde sætter mig først ind i den forretningsmæssige eller politiske virkelighed, som din virksomhed og organisation bevæger sig i.

Du mærker det ved:

 • at jeg ønsker indsigt i, hvilken større sammenhæng vores projekt indgår i
 • at jeg stiller skarpt på, hvordan projektet skal bidrage til en bedre organisation; ledelsesmæssigt, forretningsmæssigt og trivselsmæssigt
 • at mit eget erhvervsmæssige afsæt tager udgangspunkt i at drive en forretning og en organisation: Jeg ved i praksis, hvad det vil sige at lede og skabe resultater gennem mennesker, strategi og organisation.

Involvering

– Aktiv inddragelse af centrale aktører i organisationen

Jeg inddrager, lytter til og aktiverer relevante parter i organisationen fra start til slut.

Du mærker det ved:

 • at jeg er opmærksom på, hvem der formelt og uformelt har indflydelse på projektets succes
 • at jeg opfordrer til, at alle væsentlige aktører bliver inviteret med til de indledende dialoger
 • at jeg holder fast i, at involvere i alle projektets faser, da involvering i sig selv kan bidrage til de ønskede forandringer

Varig værdi

– Gennem fleksible indsatser og tillidsfulde relationer

Vores samarbejde skal skabe varig værdi. For dig betyder det, at din investering har blivende værdi i modsætning til midlertidig effekt.

Du mærker det ved:

 • at jeg er opsat på, at de løsninger vi i fællesskab udvikler er anvendelige, konkrete og kan implementeres og skabe effekt i dagligdagen
 • at jeg har fokus på værditilførsel i alle dele af projektet/samarbejdsprocessen
 • at jeg er nysgerrig efter at se og følge, hvilken effekt de søsatte initiativer har for dig og din organisation
 • at jeg foreslår skift af metode eller fokus undervejs i processen, hvis det bringer større værdi

Rigtige løsninger

– Alle forløb er unikke, ingen løsninger er ens

Jeg anerkender, at alle forløb er unikke.

Du mærker det ved:

 • at mine tilbud og mine løsninger er nøje målrettet din organisation og tager højde for mål, midler og fokus
 • at jeg er særlig opmærksom på de organisatoriske forhold, som spiller ind på din problemstilling
 • at jeg gerne udfordrer og kommer med alternativer til gængse og traditionelle løsninger
 • at jeg ikke altid peger på mig selv som den bedste leverandør og inddrager relevante kompetencer og samarbejdspartnere, når det øger værdien