Executive coaching

Hvordan håndterer du dilemmaet mellem at være strategisk og nærværende overfor dine medarbejdere? Hvordan træffer du svære men nødvendige beslutninger? Og hvordan bevares engagementet og arbejdsglæden for dine medarbejdere midt i orkanens øje? Coachingrummet er fortroligt, så du kan tale frit med en professionel, udenforstående samtalepartner og få retning på dit lederskab. Her er plads til at drøfte det at være leder og plads til personlige og strategiske udfordringer.

Som coach arbejder jeg anerkendende og sætter fokus på de styrker og muligheder, du besidder og som ofte – med få ressourcer – kan aktiveres til gavn for dig og i sidste ende forretningen. Samtidig har jeg blik for de nødvendige ’skub’, som dit verdensbillede skal forstyrres af for skabe ny ud,- og indsigt.

Jeg har coachet og udfordret en lang række top,- og mellemledere, og jeg trækker på mine gode erfaringer fra disse udviklingsforløb. Samtidig har jeg en solid ledelsesmæssig baggrund og bringer de ledelsesværktøjer, jeg har erhvervet mig over tid, aktivt i spil.

Et individuelt coachingforløb består typisk af 5-10 sessioner, hvor vi mødes i 1,5 time pr. gang og arbejder med traditionel coaching, ledelsesrådgivning og,-vejledning i et blandet læringsforløb.

I forbindelse med stress og konflikthåndtering arbejder jeg med særskilte værktøjer.

RELATEREDE YDELSER

TEAM- OG ORGANISATION

En organisation er en lærende og udviklende enhed, der ved ekstern bistand kan øge egen kraft til at accelerere problemløsning.

læs mere

STRESS

Stress er udtryk for en længere periode med overbelastning.

læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING

Er du, dine medarbejdere eller ledelseskolleger kørt fast i en konflikt?

læs mere

LEDERGRUPPERS STRESSHÅNDTERING

Ledergrupper kan ved fælles hjælp lære at udvikle sig ift. håndtering af stress i organisationen. Til gavn for gruppen, medarbejderne og resultaterne

læs mere