Team- og Organisationsudvikling

Fælles for både teams og organisationer er, at de skal nå fastsatte mål og skabe resultater i organisationen.

Mit grundlæggende afsæt for at facilitere udviklingen af teams og organisationer er at koble forretningens mål og strategier med en anerkendende tilgang til medarbejdere og leder, hvor der lægges vægt på involvering og de gode erfaringer, organisationen allerede har. Min overbevisning er, at et team/en organisation er en lærende og udviklende enhed, der ved ekstern bistand kan øge egen kraft til at accelerere problemløsning og resultatskabelse. Dette uanset om det er et direktionsteam, et projektteam eller en hel organisation.

Et afgørende fokus for min arbejdsmetode er at skabe fælles mening og fælles sprog. Hvis organisationen ikke taler om det samme og mener det samme, så kan den ikke fungere optimalt og dermed skabe de resultater, den skal.

Team,- og organisationsudvikling kan ofte få endnu større effekt ved, at det enkelte teammedlem og ledelsen modtager executive coaching.

Jeg arbejder med team,- og organisationsudvikling i både mindre og afgrænsede forløb og i langvarige, komplekse udviklingsforløb, der strækker sig over flere år.

Jeg bruger bl.a. mine erfaringer med organisationsprocesser og procesledelse til at undervise på DJØF’s proceskonsulentuddannelse, hvor vi introducerer de nyeste værktøjer til organisatorisk læring og udvikling. Læs om uddannelsen

RELATEREDE YDELSER

EXECUTIVE COACHING

Hvordan håndterer du dilemmaet mellem at være strategisk og nærværende overfor dine medarbejdere?

læs mere

STRESS

Stress er udtryk for en længere periode med overbelastning.

læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING

Er du, dine medarbejdere eller ledelseskolleger kørt fast i en konflikt?

læs mere

LEDERGRUPPERS STRESSHÅNDTERING

Ledergrupper kan ved fælles hjælp lære at udvikle sig ift. håndtering af stress i organisationen. Til gavn for gruppen, medarbejderne og resultaterne

læs mere